Според AdEx извештајот за 2010 година, вложувањето во Superbrands медиумската кампања изнесувало повеќе од 150.000 евра.

Supeerbrands тимот за односи со јавноста во текот на целата година активно учествува во промоција на Superbrands програмот во сите форми на националните и деловните медиуми. Тоа вклучува промоција преку службени медиумски покровителства, квалитетни односи со врвни новинари и претставување на презентации, предавања и деловни настани.

Дел од збирните објави за Superbrands Macedonia можете да ги видите ТУКА.