Награден знак на Супербрендс

Квалификуваните брендови и партнерите ќе го добијат наградниот знак на Супербрендс кој може да се користи за да го симболизира нивниот „Супербрендс статус“ на нивните рекламни и маркетинг материјали, веб-страници, пакувања итн. Истражувањата спроведени од Нилсен, Синовејт, ТиЕнЕс и останати интернационални истражувачки компании покажаа дека консументите многу поверојатно ќе купат производи или услуги на кои го има знакот на Супербрендс.

Нилсен спроведе истражување за влијанието на наградниот знак на Супербрендс во 48 земји и дојде до знаење дека 74% од консументите тврделе дека поверојатно или најверојатно ќе купат производи или услуги на кои го има наградното лого на Супербрендс. „Наградниот знак на Супербрендс“ ги обезбедува брендовите со значајна конкурентска предност.