Што е SUPERBRAND?

Superbrand е пазарна марка, која има воспоставено висок углед што на потрошувачите, за разлика од конкурентите, им нуди емоционални и допирливи вредности, кои тие, свесно или подсвeсно, ги сакаат и распознаваат.

Што значи да бидете македонски SUPERBRAND?

Вашиот бренд е избран во друштво со најсилните на македонскиот пазар. Повеќе од 12.000 потрошувачи и внимателно одбрани експерти го прогласија вашиот бренд како лидер врз основа на критериумите за квалитет, сигурност, различност и емотивната привлечност, применувајќи ги меѓународните стандарди на Superbrands.